Cloutz

Cloud by Routz

De Cloud is niet meer weg te denken uit het moderne IT-landschap. In Nederland alleen al maakt meer dan 65% van de bedrijven gebruik van cloud-diensten*. Deze diensten kunnen variëren van afname van applicaties in de Cloud, zoals Office365 (SaaS), tot afname van virtuele systemen (IaaS).

*Op basis van onderzoek van de ACM in 2022
Leveranciers onafhankelijk

Cloutz levert leveranciers onafhankelijke ondersteuning zodat in elke fase van de levenscyclus van een cloud omgeving de meest geschikte oplossing aan de klant wordt geboden. Van advies tot en met beheer levert Cloutz ondersteuning.

Kernwaarden

Vanuit onze kernwaarden en hoogwaardige technische kennis zijn we in staat niet alleen binnen cloud omgevingen uw organisatie te ontzorgen, maar ook daar buiten. Veel organisaties die we nu helpen, kennen nog steeds een significante omgeving in on-premises datacenters en het is niet de verwachting dat deze snel zal verdwijnen. Onder invloed van wet- en regelgeving, performance en andere specifieke use-cases zal het IT-landschap hybride zijn en juiste in die vorm zijn connectivity en security de belangrijkste pijlers. Pijlers die we als Routz al jaren succesvol borgen bij onze opdrachtgevers.

Klantcases

Voor een Internet Service Provider is er een Cloud architectuur opgesteld die richting gaf aan de inrichting van de cloud-omgeving voor deze klant. Deze architectuur bood op basis van Microsoft Azure een framework waarin op basis van de belangrijkste use-cases van de klant de inrichting van de basis “landingzone”, resources, beveiliging en management is beschreven.

Voor een verzekeraar hebben we proof-of-concept voorbereid en uitgevoerd inzake de implementatie van een Palo Alto Virtual Appliance als onderdeel van de klant haar Azure omgeving. Hierbij is met name naar functionaliteit, performance en kosten gekeken.

 

 

Voor een grote retailbank dragen we als Routz bij aan het ontwikkelen en beheren van haar Azure omgeving. Deze omgeving bestaat uit meerdere tenants en is de landingzone voor uiteenlopende diensten voor deze bank en is hiermee een belangrijk onderdeel van het IT-landschap geworden.

Onze Cloud visie

Meer weten over onze Cloud visie? In deze whitepaper is deze uitgebreid toegelicht.